ספורט חוגי אגף ספורט

שנת פעילות החוגים תפתח באגף הספורט תחל מ- 1/9/23
קבוצות הספורט התחרותיות יחלו פעילותן בתחילת חודש ספטמבר 2023.

החוגים לשנת 2022-2023 יתקיימו עד סוף אוגוסט 2024.

הרשמה במחלקת חברים בשעות הפעילות או בטלפון 02-6750011 שלוחה 1
(בטלפון ניתן להירשם עד לשני חוגים בלבד! לרישום ליותר משני חוגים יש חובה להגיע למחלקת חברים).
חבר מזכה (נכים) הרשאים להירשם לחוגי ספורט/תרבות ללא תשלום
יכולים לעשות זאת באמצעות הודעת למספר: 052-4014469. (מצ״ב טופס הרשמה >>> )

חוגי ספורט מבוגרים לשנת תשפ"ד 2023-2024

פילאטיס מכשירים

קוד החוגשם החוגשם המדריךיום שעהמחיר/ לחודשמחיר לעונת פעילות מקום
8000פילאטיס מכשירים טל שמעיהא'12:00 – 12:5020 ₪ לנכה למפגש
40 ₪ בן/בת זוג למפגש
880 ₪ לנכה
1760 ₪ בן/בת זוג
(סה"כ 44 שעורים)
סטודיו פילאטיס מכשירים
8000-1פילאטיס מכשירים טל שמעיהא'13:00 – 13:50כנ"לכנ"לסטודיו פילאטיס מכשירים
8000-2פילאטיס מכשיריםטל שמעיהא'14:00 – 14:50כנ"לכנ"לסטודיו פילאטיס מכשירים
8000-3פילאטיס מכשיריםטל שמעיה א'15:00 – 15:50כנ"לכנ"לסטודיו פילאטיס מכשירים
8001פילאטיס מכשירים טל שמעיהא'16:00 עד 16:5020 ₪ לנכה למפגש
40 ₪ בן/בת זוג למפגש
880 ₪ לנכה
1760 ₪ בן/בת זוג
(סה"כ 44 שעורים)
סטודיו פילאטיס מכשירים
8001-1פילאטיס מכשירים טל שמעיהא'17:00 עד 17:50כנ"לכנ"לסטודיו פילאטיס מכשירים
8001-2פילאטיס מכשיריםטל שמעיהא'18:00 עד 18:50כנ"לכנ"לסטודיו פילאטיס מכשירים
8001-3פילאטיס מכשיריםטל שמעיהא'19:00 עד 19:50כנ"לכנ"לסטודיו פילאטיס מכשירים
8002פילאטיס מכשירים הודת זיגלרב'09:00 עד 09:5020 ₪ לנכה למפגש
40 ₪ בן/בת זוג למפגש
860 ₪ לנכה
1720 ₪ בן/בת זוג
(סה"כ 43 שעורים)
סטודיו פילאטיס מכשירים
8002-1 פילאטיס מכשירים הודת זיגלרב'10:00 עד 10:50כנ"לכנ"לסטודיו פילאטיס מכשירים
8002-2פילאטיס מכשירים הודת זיגלרב'11:00 עד 11:50כנ"לכנ"לסטודיו פילאטיס מכשירים
8002-3פילאטיס מכשירים הודת זיגלרב'12:00 עד 12:50כנ"לכנ"לסטודיו פילאטיס מכשירים
8003פילאטיס מכשירים טל שמעיהב'16:00 עד 16:50-.20 ₪ לנכה למפגש
-.40 ₪ בן/בת זוג למפגש
860 ₪ -לנכה
1720 ₪ בן/בת זוג
(סה"כ 43 שעורים)
סטודיו פילאטיס מכשירים
8003-1פילאטיס מכשירים טל שמעיהב'17:00 עד 17:50כנ"לכנ"לסטודיו פילאטיס מכשירים
8003-2פילאטיס מכשירים טל שמעיהב'18:00 עד 18:50כנ"לכנ"לסטודיו פילאטיס מכשירים
8003-3פילאטיס מכשירים טל שמעיהב'19:00 עד 19:50כנ"לכנ"לסטודיו פילאטיס מכשירים
8004פילאטיס מכשירים טל שמעיהג'08:30 עד 09:20-.20 ₪ לנכה למפגש
-.40 ₪ בן/בת זוג למפגש
840 ₪ -לנכה
1680 ₪ בן/בת זוג
(סה"כ 42 שעורים)
סטודיו פילאטיס מכשירים
8004-1פילאטיס מכשירים טל שמעיהג' 09:30 עד 10:20כנ"לכנ"לסטודיו פילאטיס מכשירים
8004-2פילאטיס מכשיריםטל שמעיהג'10:30 עד 11:20כנ"לכנ"לסטודיו פילאטיס מכשירים
8004-3פילאטיס מכשיריםטל שמעיהג'11:30 עד 12:20כנ"לכנ"לסטודיו פילאטיס מכשירים
8004-4פילאטיס מכשירים טל שמעיה ג'12:30 עד 13:20כנ"ל כנ"ל סטודיו פילאטיס מכשירים
8005פילאטיס מכשירים שרה לנדאו ג'16:00 עד 16:50כנ"ל840 ₪ -לנכה
1680 ₪ בן/בת זוג
(סה"כ 42 שעורים)
סטודיו פילאטיס מכשירים
8005-1פילאטיס מכשירים שרה לנדאוג'17:00 עד 17:50כנ"לכנ"לסטודיו פילאטיס מכשירים
8005-2פילאטיס מכשיריםשרה לנדאוג'18:00 עד 18:50כנ"לכנ"לסטודיו פילאטיס מכשירים
8005-3פילאטיס מכשיריםשרה לנדאוג' 19:00 עד 19:50כנ"לכנ"לסטודיו פילאטיס מכשירים
8006פילאטיס מכשירים טל שמעיהד'08:30 עד 09:2020 ₪ לנכה למפגש
40 ₪ בן/בת זוג למפגש
860 ₪ -לנכה
1720 ₪ בן/בת זוג
(סה"כ 43 שעורים)
סטודיו פילאטיס מכשירים
8006-1פילאטיס מכשירים טל שמעיהד'09:30 עד 10:20כנ"לכנ"לסטודיו פילאטיס מכשירים
8006-2פילאטיס מכשירים טל שמעיהד'10:30 עד 11:20כנ"לכנ"לסטודיו פילאטיס מכשירים
8006-3פילאטיס מכשירים טל שמעיהד'11:30 עד 12:20כנ"לכנ"לסטודיו פילאטיס מכשירים
8006-4פילאטיס מכשירים טל שמעיה ד' 12:30 עד 13:20כנ"ל כנ"ל סטודיו פילאטיס מכשירים
8007פילאטיס מכשירים קרן דודג'ד'16:00 עד 16:5020 ₪ לנכה למפגש
40 ₪ בן/בת זוג למפגש
860 ₪ -לנכה
1720 ₪ בן/בת זוג
(סה"כ 43 שעורים)
סטודיו פילאטיס מכשירים
8007-1פילאטיס מכשירים קרן דודג'ד'17:00 עד 17:50כנ"לכנ"לסטודיו פילאטיס מכשירים
8007-2פילאטיס מכשירים קרן דודג'ד'18:00 עד 18:50כנ"לכנ"לסטודיו פילאטיס מכשירים
8007-3פילאטיס מכשירים קרן דודג'ד'19:00 עד 19:50כנ"לכנ"לסטודיו פילאטיס מכשירים
8008פילאטיס מכשירים הודת זיגלרה'09:00 עד 09:5020 ₪ לנכה למפגש
40 ₪ בן/בת זוג למפגש
860 ₪ -לנכה
1720 ₪ בן/בת זוג
(סה"כ 43 שעורים)
סטודיו פילאטיס מכשירים
8008-1פילאטיס מכשירים הודת זיגלרה'10:00 עד 10:50כנ"לכנ"לסטודיו פילאטיס מכשירים
8008-2פילאטיס מכשיריםהודת זיגלרה'11:00 עד 11:50כנ"לכנ"לסטודיו פילאטיס מכשירים
8008-3פילאטיס מכשיריםהודת זיגלר ה'12:00 עד 12:50כנ"לכנ"לסטודיו פילאטיס מכשירים
8009פילאטיס מכישירם קרן דודג'
נכים קשים
ה'13:30 עד 14:20כנ"ל כנ"ל סטודיו פילאטיס מכשירים
8009-1פילאטיס מכישירם קרן דודג'ה'כנ"לכנ"ל סטודיו פילאטיס מכשירים
8010פילאטיס מכשירים ה'16:00 עד 16:50כנ"ל-.860 ₪ -לנכה
-.1720 ₪ בן/בת זוג
(סה"כ 43 שעורים)
סטודיו פילאטיס מכשירים
8010-1פילאטיס מכשירים ה'17:00 עד 17:50כנ"לכנ"לסטודיו פילאטיס מכשירים
8010-2פילאטיס מכשיריםה'18:00 עד 18:50כנ"לכנ"לסטודיו פילאטיס מכשירים
8010-3פילאטיס מכשיריםה'19:00 עד 19:50כנ"לכנ"לסטודיו פילאטיס מכשירים

הערות:
החוגים מתומחרים החל מחודש ספטמבר 2023 עד סוף יולי 2024.
ביטול החוג, עקב פציעה/מחלה יש להודיע מראש עד שבוע ימים באישור רופא.
לאחר מכן לא יינתן החזר כספי.

קורס שחייה

קוד החוגשם הקורסשם המדריךיום שעהמחיר/ לקורסמס' מפגשיםמקום
8011שחייה
שיפור שחייה
קורס שחייה יחידני
מבוגרים וילדים
גבי בן דודא'-ו'לפי תיאום עם המדריך
050-2345566
-.300 ש"ח לנכה
-.600 ש"ח ילד/בני זוג
6בריכה
8011-1שחייה
שיפור שחייה
שיפור סגנון
מבוגרים וילדים
גבי בן דודא'-ו'לפי תיאום עם המדריך
050-2345566
-.80 ₪ לנכה
-.100 ₪ ילד/בני זוג
1בריכה

הערה:
לא ניתן לבטל קורסי שחייה

חוגי ספורט מבוגרים

קוד החוגשם החוגשם המדריךיום שעהמחיר/ לחודשמחיר לעונת פעילות מקום
8012אימון תחתנות
TABATA
אביגיל ניתאי ב'20:00 עד 20:4550 ₪ לנכים ללא תשלום 425 לשנה
לנכים ללא תשלום
אולם התעמלות
נפתח בתחילת נובמבר
8013אימון HITאביגיל ניתאיב'19:15 עד 20:0050 ₪ לנכים ללא תשלום425 לשנה
לנכים ללא תשלום
אולם התעמלות
נפתח בתחילת נובמבר
8014אומניות לחימה משולבת יוסי מזרחי ד'19:30 עד 20:3050 ₪ לנכים ללא תשלום 525 לשנה
לנכים ללא תשלום
אולם התעמלות
8015פרויקט מים שקטיםאבי שייכט ומתנדבים מעמותת העטלף ה'18:30 עד 20:00ללא תשלוםנכים ללא תשלום בריכת השחייה
8016עיצוב וחיטוב גברים ונשים אתי כהן ד'11:00 עד 11:4550 ₪ לנכים ללא תשלום525 לשנה
לנכים ללא תשלום
אולם התעמלות
8017פילאטיס רצפה אחה"צ שושנה צונרייטא', ה'17:00 עד 17:45100 ₪ לנכים ללא תשלום1050 ₪ לשנה
לנכות ללא תשלום
אולם התעמלות 1
8018פילאטיס רצפה
בוקר – קבוצה א'
שושנה צונרייטב'09:00 עד 09:4550 ₪ לנכים ללא תשלום525 ₪ לשנה
לנכים ללא תשלום
אולם התעמלות 1
8018-1פילאטיס רצפה
בוקר – קבוצה ב'
שושנה צונרייטב'10:00 עד 10:4550 ₪ לנכים ללא תשלום525 ₪ לשנה
לנכים ללא תשלום
אולם התעמלות 1
8019פילאטיס רצפה
בוקר - קבוצה א'
שושנה צונרייטד'09:00 עד 09:4550 ₪ לנכים ללא תשלום525 ₪ לשנה
לנכים ללא תשלום
אולם התעמלות 1
8019-1פילאטיס רצפה
בוקר - קבוצה ב'
שושנה צונרייטד'10:00 עד 10:4550 ₪
לנכים ללא תשלום
525 ₪ לשנה
לנכים ללא תשלום
אולם התעמלות 1
8020התעמלות גברים מבוגרים
מיועד לנכים
משה נויא'
ג'
18:00 עד 18:45
17:00 עד 17:45
ללא תשלום נכים ללא תשלום אולם התעמלות 1
8021התעמלות פילאטיס מעורבטלי קידושים ב'17:05 עד 17:50
17:05 עד 17:50
-.100 ₪
לנכים ללא תשלום
-.1050 ₪ לשנה
לנכים ללא תשלום
אולם התעמלות 2 (אולם סייף)
8022התעמלות פילאטיס לנשים טלי קידושים ב'18:00 עד 18:45-.100 ₪
לנכות ללא תשלום
-.1050 ₪ שנה
לנכים ללא תשלום
אולם התעמלות 2 (אולם סייף)
8023התעמלות פילאטיס
ריצפה מעורב
טלי קידושים ב'19:00 עד 19:45-.50 ₪
לנכים ללא תשלום
-.525 ₪ לשנה
לנכים ללא תשלום
אולם התעמלות 1
8024התעמלות בריאותית
קבוצה א'
טלי קידושים ג'
ה'
07:00 עד 07:45
07:00 עד 07:45
-.60 ₪
לנכים ללא תשלום
-.630 לשנה
לנכים ללא תשלום
אולם התעמלות 1
8025התעמלות בריאותית
קבוצה ב'
טלי קידושים ג'
ה'
08:00 עד 08:45
08:00 עד 08:45
-.60 ₪
לנכים ללא תשלום
-.630 לשנה
לנכים ללא תשלום
אולם התעמלות 1
8026התעמלות בריאותית
קבוצה ג'
טלי קידושים ג'
ה'
09:00 עד 09:45
09:00 עד 09:45
-.60 ₪
לנכים ללא תשלום
-.630 לשנה
לנכים ללא תשלום
אולם התעמלות 1
8027התעמלות פלדנקרייז - ערב איריס סיון ג'18:00 עד 18:45-.70 ₪ לנכים
ללא תשלום
-.735 ₪ לשנה
לנכים ללא תשלום
אולם התעמלות 1
8028התעמלות פלדנקרייז – בוקר ילנה לרין ו'10:00 עד 10:45-.70 ₪ לנכים ללא תשלום -.735 ₪ לשנה
לנכים ללא תשלום
אולם התעמלות 1
קוד החוגשם החוגשם המדריךיום שעה מחיר/ לחודש מחיר לעונת פעילות מקום
8029יוגה אלי רוזב'11:00 עד 12:30-.100 ₪
לנכים ללא תשלום
-.1050 ₪ לשנה
לנכות ללא תשלום
אולם התעמלות
8030יוגה אלי רוזה'11:00 עד 12:30-.100 ₪
לנכים ללא תשלום
-.1050 ₪ לשנה
לנכות ללא תשלום
אולם התעמלות
8031טאי צ'י
אחה"צ
דני קהאןד'18:00 עד 18:45-.50 ₪
לנכים ללא תשלום
-.525 ₪ לשנה
לנכים ללא תשלום
אולם סייף
8032צ'י קונג טאי צ'י בוקר אילת שליטין אופירםד'08:00 עד 10:00 -.60 ₪
לנכים ללא תשלום
-.630 לשנה
לנכים ללא תשלום
אולם סייף
8033קרטה לנכים גדי מזרחישבת 10:00 עד 12:00ללא תשלום לנכים ללא תשלום אולם התעמלות
8034אייקידו לנכים בלבדשלומי
שגיב
ב'
ו'
17:30 עד 19:00
08:30 עד 10:00
ללא תשלום לנכים ללא תשלוםאולם סייף
8035התעמלות פזיולטיס נשים
(אוסטיאופרוזיס)
אתי כהןב'
ד'
16:15 עד 17:00
16:15 עד 17:00
-.100 ₪
לנכות ללא תשלום
-.1050 ₪ לשנה
לנכות ללא תשלום
אולם התעמלות
8036מועדון ברידג'תומר עזרי ג'16:00 עד 19:00תשלום ע"י כרטיסיה:
-.100 ₪ ל-12 מפגשים- חבר
אולם סייף
-.200 ₪ ל-12 מפגשים- אורח
8037ריקודי עם, עמים וכל הזמניםשלום גיאת א'18:15 עד 19:30
(צעד ראשון)
תשלום ע"י כרטיסיה
-.250 ל-16 מפגשים – חברי בית
אולם אירועים
19:30 עד 21:00
(בינונים ומתקדמים)
-.250 ל-10 מפגשים – אורחים
8038חוג הליכה משה נויא'
ג'
15:30 עד 18:00 15:30 עד 17:00ללא תשלום בסמוך לבית הלוחם
8039חוג כדורסל עמידה משה נויב'
ד'
18:00 עד 19:00
18:00 עד 19:00
ללא תשלום אולם כדורסל
8040התעמלות במים נשים תניא בואי ב' 09:00 עד 09:45-.60 ₪ לחודש
לנכות ללא תשלום
-.630 לשנה
לנכות ללא תשלום
בריכת השחייה
8041התעמלות במים גברים תניא בואי ב' 10:00 עד 10:45-.60 ₪ לחודש
לנכים ללא תשלום
-.630 לשנה
לנכים ללא תשלום
בריכת השחייה
8042התעמלות במים גברים אבי שייכט א' 12:00 עד 12:45 -.60. ₪ לחודש
לנכים ללא תשלום
-.630 לשנה
לנכים ללא תשלום
בריכת השחייה
8043התעמלות במים נשים אבי שייכטא'13:00 עד 13:45-.60 ₪ לחודש
לנכות ללא תשלום
-.630 לשנה
לנכות ללא תשלום
בריכת השחייה
8044התעמלות במים נשים אבי שייכט ד'12:00 עד 12:45-.60. ₪ לחודש
לנכות ללא תשלום
-.630 לשנה
לנכות ללא תשלום
בריכת השחייה
8045התעמלות במים גברים אבי שייכט ד'13:00 עד 13:45-.60. ₪ לחודש
לנכות ללא תשלום
-.630 לשנה
לנכות ללא תשלום
בריכת השחייה
8046ביליארד- מועדון רכז: שמעון שלוםא'16:00 עד 21:00
16:00 עד 21:00
16:00 עד 21:00
לנכים ללא תשלום אולם ביליארד
8047קאיקים חברת "טרסנטה"ו'08:30 עד 14:00לנכים ללא תשלום
פעילות פעם בחודש
מרינה באשדוד
8048חוג באולינגיורי שמסייאבא'13:00 עד 15:00לנכים ללא תשלום באלינג קניון לב תלפיות
8049חוג באולינג בית שמש יורי שמסייאב ג'15:30 עד 17:30לנכים ללא תשלום באולינג בית שמש

הערות:
החוגים מתומחרים החל מחודש ספטמבר 2023 עד סוף יולי 2024
ביטול החוג, עקב פציעה/מחלה יש להודיע מראש עד שבוע ימים באישור רופא. 
לאחר מכן לא יינתן החזר כספי.

קבוצות תחרותיות – לנכים בלבד

קוד החוגשם הקבוצהשם המדריך/מאמןיום שעהמקום
8055חץ וקשת אילן זלצמן ב'10:00 עד 14:00 א. כדורסל מגרש דשא ומטווח 70 מטר
ג'10:00 עד 14:00
ה'10:00 עד 14:00
8056טניס שדה קבוצה א' דודו לוי ג'17:30 עד 21:00 מגרש הטניס
ה'17:30 עד 21:00
8057טניס שדה קבוצה ב' דודו לוי ג'18:00 עד 21:00 מגרש הטניס
ה'18:00 עד 21:00
8058חוג טניס שדה דודו לוי ג'17:30 עד 21:00 מגרש הטניס
ה'17:30 עד 21:00
8059טניס שדה כסאות גלגליםפיני לוי ב'08:30 עד 11:30 מגרש הטניס
ד'08:30 עד 11:30
ו'08:30 עד 11:30
8060טריאתלון ומרתון - שחייה דוד שרמן א'17:00 עד 19:00 – שחייהבריכת השחייה
יורם דאר
8060-1טריאתלון ומרתון- רכיבת אופניים דוד שרמן
יורם דאר
ב'06:00 עד 10:30 – רכיבת אופניים פעילות חוץ
8060-2טריאתלון ומרתון - ריצהדוד שרמן יורם דאר ג'18:00 עד 20:00 – ריצה (גבעת רם)פעילות חוץ
8060-3טריאתלון ומרתון - ריצהדוד שרמן ד'06:00 עד 08:00 - ריצהפעילות חוץ
יורם דאר
8060-4טריאתלון ומרתון – רכיבת אופניים דוד שרמן
יורם דאר
ד'06:00 עד 10:00 – רכיבת אופניים פעילות חוץ
8060-5טריאתלון ומרתון -רכיבת אופניים דוד שרמן
יורם דאר
ו06:00 עד 10:00 – רכיבת אופנייםפעילות חוץ
8061אופני שטחאלי ברקאיב'06:30 עד 10:30 פעילות חוץ
לנכים בלבד ה'06:30 עד 11:30
8062אופני ידיים ורגלייםאלי ברקאי ב'15:00 עד 19:00פעילות חוץ
ג'06:30 עד 10:00
ה'15:00 עד 19:00
8063אופני ידיים ורגליים ג'קי חנן ב'11:15 עד 15:15פעילות חוץ
ג'11:15 עד 15:15
ה'11:15 עד 15:15
8064אופני טנדם אלי ברקאי ב'06:00 עד 12:00 ירושלים והסביבה
ד'06:00 עד 10:00
ו'06:00 עד 13:00
8065כדורסל עמידה משה נויה'18:00 עד 20:15אולם כדורסל
8066כדורסל כסאות ניצן קרביץא'19:30 עד 21:00 אולם כדורסל
לאומית א'ג' 19:30 עד 21:00
8067כדורסל כסאות לאומית ב'דוד דרעי א'18:00 עד 19:30 אולם כדורסל
ג'18:00 עד 19:30
8068קט-רגל אבי יחדיוב'19:00 עד 21:00 מגרש הקט-רגל
דניאל דבדה-רכזד'19:00 עד 21:00
8069בדמינטון מנשה מיכאלי ב'16:00 עד 18:00 אולם כדורסל
ד'16:00 עד 18:00
8070כדורעף אפי פיינטוך ד'19:15 עד 21:00אולם כדורסל
8071טניס שולחן אימון צעירים אורן אילוזא'18:30 עד 20:30אולם טנ"ש
8072טנ"ש-קבוצה א'סרגי סילקובב'16:00 עד 19:30 אולם טנ"ש
ד'16:00 עד 19:30
8072-1טנ"ש-קבוצה ב'סרגיי סילקוב ב'16:00 עד 19:30 אולם טנ"ש
ד'16:00 עד 19:30
8072-2טנ"ש-קבוצה ג'סרגיי סילקובב'16:00 עד 19:30 אולם טנ"ש
ד'16:00 עד 19:30
8072-3טנ"ש-קבוצה ד'סרגיי סילקובב'16:00 עד 19:30 אולם טנ"ש
ד'16:00 עד 19:30
8073-3טנ"ש-קבוצה ה'סרגיי סילקוב ב' 16:00 עד 19:30 אולם טנ"ש
ד16:00 עד 19:30
8073טניס שולחן מסווגיםאורן אילוזג'17:00 עד 19:00אולם טנ"ש
סרגיי סילקובה'16:00 עד 18:00
8074טניס שולחן צעירים פאבלו מעיין ו'08:30 עד 10:00אולןם טנ"ש
8075קליעהאולגה בורקובב'14:30 עד 19:30מטווח
ד'14:30 עד 19:30
ו'09:00 עד 14:00 (פעם בשבועיים)
8076סייף דימטרי פודולסקיב'08:30 עד 11:30 אולם סייף
ד'10:00 עד 13:00
8077פטאנק צמח זהבי א'-ה'פעילות חופשית מגרשי הפטאנק
ד'16:00 עד 18:00
8078שח-מטאלון כהן א'18:00 עד 19:30 כיתה מס' 1
8079שחייה נבחרתאבי שייכטב'18:00 עד 20:00 בריכה
ה'18:00 עד 20:00
8080הרמת משקולותאימון עצמי פרטים והרשמה באגף הספורט מכון כושר
8081 ברידג' קבוצהשי עזריג'16:00 עד 19:00אולם סייף
8082באולינג קניון לב תלפיות
רכז: יורי שמסייאב
ה'בתאום עם הרכז פעילות חוץ
8082-1באולינג"ה'בתאום עם הרכזפעילות חוץ
8082-2באולינג"ה'בתאום עם הרכזפעילות חוץ
8082-3באולינג"ה'בתאום עם הרכזפעילות חוץ
8082-4באולינג"ה'בתאום עם הרכזפעילות חוץ
8082-5באולינג" ה'בתאום עם הרכזפעילות חוץ

פרטי התקשרות ודרכי הגעה

דרך אהרון שולוב 2 ,ירושלים, מיקוד 91008
02-6750011
02-6435662