זכויות והטבות ביטוח חיים

קרן נכי צה"ל ZDVF
אגודת הידידים בישראל
אגודת הידידים בישראל
תרמו לאירגון
תרמו לארגון נכי צה"ל
ארגון נכי צה״ל
הצטרפו לקבוצת פייסבוק שלנו
ותיהיו מעודכנים בפעילויות ובאירועים

ביטוח חיים קבוצתי לחברי הארגון

חברי הארגון מבוטחים בחברת הראל בביטוח חיים קבוצתי, שתנאיו קבועים בפוליסה המצורפת.
עיקרי הביטוח:

– פיצוי כספי חד פעמי במקרה מוות.

– הפיצוי משולם למוטבים שנקבעו על ידי החבר או ליורשיו על פי דין (מכוח ירושה או צו קיום צוואה).

– הביטוח תקף עד גיל 75.

-הפרמיה בסך של כ-44 ש”ח משולמת באמצעות ניכוי מהתגמול החודשי, על ידי משרד הביטחון והחבר בחלקים שווים (כ-22 ₪ כל אחד).

עדכון סכומי ביטוח חיים, החל ספטמבר 2020:
בהתאם לתנאי הפוליסה, סכומי ביטוחי החיים הותאמו על ידי חברת הראל וההתאמה נבדקה על ידי הגורמים המוסמכים בארגון. לתשומת ליבכם, כי יתר תנאי הפוליסה נותרו על כנם, לרבות החלוקה לפיצוי בהתאם לגיל הנפטר: עד גיל 70 ומעבר לגיל 70.

להלן סכומי ביטוח החיים:
מבוטח עד גיל 70 – 95,160 ש”ח
מבוטח מעל גיל 70 ועד גיל 75 – 40,260 ש”ח
* כל הסכומים צמודים למדד בהתאם לכתוב בפוליסה

* הגילאים המצוינים לעיל מתייחסים עד לתום אותה שנה קלנדרית בה מלאו לחבר שנות הגיל הנקוב.
* הסכומים הנקובים לעיל צמודים למדד הקבוע בפוליסה.

לחצו כאן לעיון בפוליסה

פרטי התקשרות ודרכי הגעה

דרך אהרון שולוב 2 ,ירושלים, מיקוד 91008
02-6750011
02-6435662
צור קשר