שייט וים

קיאקים:
הדרכה: חברת “טרסנטה”
מיועד לצעירים ונכים ותיקים. פעילות הקיאקים מתקיימת
במרינה באשדוד.

קורס צלילה:
מיועד לצעירים ונכים קשים
מ 35%- נכות ומעלה.
קורס משולב בבריכת הבית ובאילת.
הקניית תעודת כוכב ברמה 1
השתתפות עצמית של 500 ש”ח לקורס.
פרטים והרשמה באגף הספורט