שייט וים

קיאקים:
הדרכה: חברת “טרסנטה”
מיועד לצעירים ונכים ותיקים. פעילות הקיאקים מתקיימת
במרינה באשדוד.