טניס שולחן לנכים

טניס שולחן:

מאמנים: מר דודיק אלטרץ, מר סרגיי סיליקוב, מר דני ליבשיץ
ספורט התורם לשיפור הקואורדינציה, הזריזות וכושר כללי.
באולם הטניס, שולחן פתוח באופן חופשי לחברי הבית. יש
לדאוג לשמור על הציוד.
הכניסה לאולם טניס השולחן בנעלי ספורט ובבגדי ספורט בלבד.
עדיפות לנכים בשימוש בשולחנות!
בזמן האימון, אין כניסה לחברים שלא בקבוצה.

שחקני הקבוצות רשאיים להשתתף באימוני הקבוצות שבהם הם רשומים.

ימי ושעות פעילות:
יום א ' 19:00-22:00 אימון נבחרת קבוצות - דני ליבשיץ

יום ב ' 09:00-11:00 אימון נבחרת קבוצות - דני ליבשיץ
16:30-21:00 פעילות חופשית

יום ג ' 09:00-10:30 אימון ותיקים ושחקנים חדשים - יוחנן גבאי
15:00-16:30 אימון כיסאות גלגלים - דודיק אלטרץ
16:30-21:00 פעילות חופשית

יום ד ’ 17:00-20:30 אימון נבחרת קבוצות - סרגיי סילקוב

יום ה ' 09:00-10:30 אימון נכים קשים/סיווג
18:00-21:00 משחקי ליגה-פעם בשבועיים - סרגיי סילקוב

יום ו' 09:30-11:30 חוג מבוגרים וותיקים ושחקנים חדשים - סרגיי סילקוב