אירועי בית הלוחם ירושלים
היום

2019 / 3

ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
פורים לותיקים
פורים לילדים
פורים למבוגרים
13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31