יעדים מרכזיים

יעדי בית הלוחם ירושלים לשנת 2011:

1. שיפור השירות לחבר ע"י שיפור מקצועיות העובדים, הרחבת השירותים לפריפריות, המשך הטמעת הטיפול בתלונת חבר הבית ועריכת סיקרי שביעות רצון.

2. המשך שיווק בית הלוחם הבית לנכים צעירים ופיתוח השירותים עבורם ועבור בני משפחותיהם.

3. שיווק בית הלוחם לנכים קשים ופיתוח תוכניות נוספות עבורם

4. גידול בכמות החברים ב- 3%.

5. התייעלות וחיסכון בפעולות האגפים של בית הלוחם

6. מעבר לשימוש במערכות אנרגיה חסכניות ונקיות במסגרת תוכנית האב.

7. שיפור האינטראקציה עם משרדי המחוז למטרות שיווק בית הלוחם, פיתוח השירותים בפריפריה וסינרגיה בתחומים משיקים.

8. הרחבת הפעילות "עם הפנים לקהילה" – חשיפת בית הלוחם לאוכלוסיות מגוונות. שיתופי פעולה עם בתי ספר ויחידות צבאיות והקמת תערוכות במרחבים מחוץ לבית הלוחם.

9. התחלת עבודות הקמת אגף חדש בבית הלוחם.

10. הטמעת תוכנית ונהלי הבטיחות בבית הלוחם.